Entreprise for AF Gruppen byggetrinn 2 Flis og murarbeider

FS mur utfører  mur og flisarbeider på 15 leiligheter.

Oppstart: august 2016

Ferdigstillese: Desember 2016

Oppdragsgiver: Af Gruppen