Dronningens gate 34- Arbeideren

Fs mur er tildelt mur og flis entreprisen på Arbeideren i Dronningens gate 34.

Arbeidene vil utføres i 2017.

Oppdragsgiver: Kruse smith

dr34-illustrasjon-gatekryss